Slagroom op de koffie?
Auteur: Kolen, Michael
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 7.90
Door toenemende economisering en juridisering van de jeugdzorg wordt 'goede zorg' steeds meer gedefinieerd in termen van 'betaalbaarheid' en 'functionele regels'. Zonder de goede kanten van deze ontwikkelingen uit het oog te verliezen stelt dit boek de risico's hiervan uitvoerig aan de orde.

Slagroom op de koffie? is een verhalende impressie van vier debatten met managers en beleidsmakers uit de jeugdzorg. Tijdens deze ontmoetingen is vanuit een ethisch perspectief gereflecteerd en gediscussieerd over uitgangspunten in de jeugdzorg. Aanleiding hiervoor vormde het debat over de nieuwe wet op de jeugdzorg die per 1 januari 2005 van kracht is. De titel van dit boek verwijst naar de ervaring van veel discussianten dat reflectie op de vraag 'waarom we de dingen doen zoals we ze doen' als luxe wordt ervaren, als 'slagroom op de koffie'. De waan van de dag laat hiervoor weinig ruimte, terwijl de toenemende complexiteit van de zorg daar wel om vraagt.

De discussies in dit boek leveren een bijdrage aan het actuele maatschappelijke debat over de jeugdzorg. Niet alleen door te reflecteren op 'wat er mis gaat', maar juist door te wijzen op 'het goede' en te onderzoeken waar meer mogelijkheden liggen om 'het goede te doen'. Het verhaal is geen 'tegen-verhaal', maar wil vanuit de complexe werkelijkheid zoeken naar de betekenis van jeugdzorg in de samenleving. Dit zoekproces is een inspiratiebron voor velen die in de jeugdzorg werkzaam zijn, van hulpverleners tot en met verantwoordelijke politici.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen